Suzuki methode

 

Moedertaal methode

Toen Shinichi Suzuki als jonge man in Berlijn studeerde en vergeefs probeerde de Duitse taal machtig te worden, kwam hij tot de conclusie dat het eigenlijk een wonder is dat jonge kinderen moeiteloos de klanken van hun eigen taal meester worden, compleet met alle nuances, lang voordat ze kunnen lezen. Hij realiseerde zich dat muziek eigenlijk ook een taal is en het beste eerst door luisteren geleerd kan worden.

Kinderen spelen daarom in het begin alles op het gehoor, zodat ze beter kunnen horen en voelen wat ze doen. Op deze meer intuitive manier wordt de muziek deel van jezelf en ontwikkel je je eigen muzikaliteit. Wat later wordt dan gaandeweg het notenschrift geleerd.

Kindgerichte, individuele les

Respect voor de persoonlijke geaardheid van ieder kind en voor zijn of haar eigen tempo vormt de basis van het leerproces. Lessen zijn individueel. Er wordt op speelse, maar gestructureerde wijze gewerkt aan een mooie fluittoon en een goede technische basis.

“A step at a time” is één van de belangrijkste mottos in een Suzuki les. Iedere stap vormt een solide bouwsteen voor de volgende. De voldoening die een kind voelt bij het beheersen van zo’n nieuwe stap draagt bij tot het zelfvertrouwen en het plezier in het spelen. Het helpt ook met motivatie om thuis regelmatig te oefenen.

 

 

Ouders

Zoals het woord aangeeft, leren kinderen hun ‘moeder’taal van de mensen uit hun allernaaste omgeving. Bij een Suzuki fluitles is het daarom belangrijk dat je als ouder (of soms als  grootouder) het leerproces volgt en samen met je (klein)kind thuis oefent. Dat samen-leren, waarvoor een Suzuki docent constructieve manieren aanreikt, vaak in de vorm van spelletjes,  is een speciale vorm van ‘quality time’, die de band tussen ouder en kind versterkt.

Muziek en het ‘hele kind’

De meeste leerlingen spelen met muzikaliteit en gemak, maar misschien nog belangrijker is de invloed die de lessen hebben op andere aspecten van het mens-zijn, zoals zelfvertrouwen, concentratie, intelligentie, inlevingsvermogen, esthetisch bewustzijn...